PROGRAM CONGRES
 • Reprezentnt al Ministrul Sănătății Muncii și Protecției Sociale

  EMIL CEBAN - Rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, dr. hab. șt. med., profesor universitar.

  DAN-IONUȚ GHEONEA - Profesor universitar, Dr. Rector Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova, România.

  OLGA CERNEȚCHI - Prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, dr. hab. șt. med., prof. univ.

  STANISLAV GROPPA - prorectorul pentru activitatea de cercetare, academician AȘ RM, dr. hab., șt. med., prof. univ.

  VALERIU REVENCO - Prorector pentru activitate clinică şi rezidenţiat, dr. hab. șt. med., prof. univ.

  MARCEL ABRAȘ - Prorector pentru activitate socială, dr. șt. med., conf. univ.

  SERGIU MATCOVSCHI - șef Departement Medicină Internă, dr. hab. șt. med., prof. univ.

  GABRIEL-IOAN PRADA - Prof. Dr. Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, București, România Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România.

  ADRIANA SARAH NICA - Prof. Dr. Professor in Physical Medicine, Rehabilitation and Balneoclimatology "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest; Head of Rehabilitation Department-"Carol Davila" University of Medicine, Bucharest; Chief of University Rehabilitation Department III-National Institute of Rehabilitation, Physical Medicine and Balneoclimatology. Bucharest, Romania.

  IOANA GHEONEA - Profesor universitar, Dr. Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova, România.

  TUDOREL CIUREA - Profesor universitar, Dr. Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova, România.

  MARCEL TANȚĂU - Profesor universitar Dr. Cluj-Napoca, România.

  DAN-LUCIAN DUMITRAȘCU - Profesor universitar, Dr. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”. Membru titular al Academieid e Stiinte Medicale. Cluj-Napoca, România.

  CRISTIAN TEFAS - Dr. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, România.

  VOICU MERCEA - Dr. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, România.

  FÉLIX PAGEAU - Dr. FRCPC, M.A(ca) Philosophy, geriatrician. Associated Researcher at the Institute for Biomedical Ethics in Basel, Switzerland. Researcher at the Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec, SaintSacrement Hospital and Laval University, Quebec City, Canada. Member of the Institut d'éthique appliquée (IDEA)

  TENZIN WANGMO - PD Dr. Senior Researcher and PhD Program Coordinator Institut für Bio- und Medizinethik, Universität Basel, Switzerland.

  RODICA GHIURU - Prof. Univ. Dr. Rector Universitatea ”Apollonia” din Iași, Șef de secție Clinica a V-a Medicală și de Geriatrie - Gerontologie, Spitalului Clinic CF Iași, UMF ”Gr.T. Popa” Iași, România

  EFRAT GIL, MD. Head of Geriatric unit, Clalit Health Services, Haifa and west Galilee and Carmel Hospital Clinical lecturer, Faculty of medicine, Technion, Israel.

  КЛАВДИЯ КОНТОРЩИКОВА - Д.M.Н., Профессор Зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики, Приволжский Исследовательский Медицинский Университет Нижний Новгород, Россия.

  ROTAR OXANA - Head of department of epidemiology of non communicable diseases Almazov National Medical Research Centre, Saint Petersburg, Russia.

  ЛИДИЯ ХОРОШИНИНА - Д.M.Н., Профессор кафедры факультетской терапии имени профессора В.А.Вальдмана ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», МЗ РФ

  РОЗАНОВ АЛЕКСАНДР - Руководитель Федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации медицинской помощи По профилю «Гериатрия» Россия, Москва.

  НАУМОВ АНТОН - Д.м.н., профессор кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. Евдокимова, Зав. лабораторией костно-мышечной системы ОСП «Российский Геронтологический научно-клинический центр «ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова МЗ РФ. Россия, Москва.

  COVALCIUC MARCEL - Dr. LIAMED-SRL. Brașov, România.

  VICENZO SIMONETTI - Dr. SIOOT Italian Society of oxygen ozone Terapy. Totino, Italia.

  LIDIA RAJNOVEANU - Dr., vicepreședinte, Societatea Stiintifica Romana de Oxigen - Ozono - Terapie (S.S.R.O.O.T.). București, România.

 • MODERATORI

  Prof. Dr. hab. șt. med. Nicolae Bodrug

  Prof. Dr. Gabriel-Ioan Prada

  Conf. univ. Dr. șt. med. Valentin Calancea

  8:00 - 9:30

  ÎNREGISTRAREA

  9:30-10:00

  Deschiderea congresului - cuvânt de salut

  Reprezentant al Președinției / Guvernului Republicii Moldova

  Reprezentant al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

  Conducerea USMF „Nicolae Testemițanu”

  10:00-10:20

  Deficitul de Vitamină B12 la vârstnici - identificare, consecințe și management.

  Prof. Dr. GABRIEL-IOAN PRADA

  Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, București, România

  Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România.

  10:20-10:40

  Understanding and Responding to Elder Abuse

  PD Dr. TENZIN WANGMO

  Senior Researcher and PhD Program Coordinator

  Institut für Bio- und Medizinethik, Universität Basel, Switzerland.

  10:40-11:00

  Голодание в детстве и изменение почечной ткани у взрослых людей.

  Д.M.Н., Профессор ЛИДИЯ ХОРОШИНИНА

  Айли И., Сергиевская З.А.

  Кафедры факультетской терапии имени профессора В.А.Вальдмана

  ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», МЗ РФ

  11:00-11:20

  Хроническая боль и старение: что можно сделать, чтобы эффективно помочь?

  Д.М.Н., Профессоp НАУМОВ АНТОН

  Кафедрa терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. Евдокимова, Зав. лабораторией костно-мышечной системы ОСП «Российский Геронтологический научно-клинический центр «ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова МЗ РФ. Россия, Москва.

  11:20-11:40

  Управление рисками у пожилого человека.

  АЛЕКСАНДР РОЗАНОВ

  Руководитель Федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации медицинской помощи По профилю «Гериатрия» Россия, Москва.

  11:40-12:00

  Conceptul modern de asistență medicală în geriatrie.

  Prof. Univ. Dr. RODICA GHIURU

  Rector Universitatea ”Apollonia” din Iași

  Șef de secție Clinica a V-a Medicală și de Geriatrie - Gerontologie, Spitalului Clinic

  CF Iași, UMF ”Gr.T. Popa” Iași, România

  12:00-12:20

  Stilul de viață, sănătatea psihică și longevitatea.

  Dr.hab.şt.med., Prof. univ.Academician AȘM RM ION MEREUŢĂ

  Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie al MECC, Chișinău, Republica Moldova.

  12:20-12:40

  Концепция сосудистого возраста: от раннего к здоровому старению.

  Д.м.н. РОТАРЬ ОКСАНА

  Заведующая НИЛ "Эпидемиологии неинфекционных заболеваний"

  ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им В.А. Алмазова" Санкт-Петербург, Россия.

  12:40-13:00

  Doing nothing is like a death sentence” - The Dilemma of tube feeding in advanced dementia patients.

  Dr. EFRAT GIL, MD

  Head of Geriatric unit, Clalit Health Services,

  Haifa and west Galilee and Carmel Hospital, Clinical lecturer, Faculty of medicine, Technion. Israel.

  13:00-13:20

  Rehabilitation following knee arthroplasty in elderly patients.

  Prof. Dr. ADRIANA SARAH NICA

  Professor in Physical Medicine, Rehabilitation and Balneoclimatology "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest;

  Head of Rehabilitation Department-"Carol Davila" University of Medicine, Bucharest;

  Chief of University Rehabilitation Department III-National Institute of Rehabilitation, Physical Medicine and Balneoclimatology. Bucharest, Romania.

  13:20-13:40

  Голодание в детстве и особенности развития атеросклеротических изменений крупных артерий во взрослом периоде жизни человека.

  Д.M.Н., Профессор ЛИДИЯ ХОРОШИНИНА

  Айли И., Лопатиева С.О., Лазарева А.А.

  Зав. кафедры факультетской терапии имени профессора В.А.Вальдмана

  ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», МЗ РФ.

  13:40-14:00

  Balancing autonomy, futility, quality of life, beneficence and expertise: Ethical conflicts pertaining to levels of care in Geriatrics, in Quebec.

  Dr.FÉLIX PAGEAU

  FRCPC, M.A(ca) Philosophy, geriatrician.

  Associated Researcher at the Institute for Biomedical Ethics in Basel, Switzerland.

  Researcher at the Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec, SaintSacrement Hospital and Laval University, Quebec City, Canada.

  Member of the Institut d'éthique appliquée (IDEA)

  14:00-14:20

  Simpozion sponsorizat Reprezentanța Zentiva din Republica Moldova

  14:20-15:00

  Pauză

 • MODERATORI

  Prof. Dr. hab,. șt.med. Sergiu Matcovschi

  Prof. Univ. Dr. Rodica Ghiuru

  Conf. univ. Dr.șt. med. Doina Barba

  15:00-15:20

  Managementul contemporan al pacienților în etate cu neoplaziile mieloproliferative cronice.

  Dr. Conf. univ. VASILE MUSTEAȚĂ

  Disciplina de hematologie, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova.

  15:20-15:40

  Incontinența urinară – o problenă multifactorială a persoanelor vârstnice.

  (Simpozion cu susținerea Companiei NOBEL din Republica Moldova)

  CĂTĂLINA URSU

  Cercetător științific stagiar

  Laboratorul de gerontologie

  USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova

  15:40-16:00

  Metode de reabilitare a pacientului vârstnic cu dificiențe locomotorii.

  Dr. Prof. univ OLEG PASCAL

  Dr. hab. șt. med. Profesor universitar,

  Șef catedră de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală

  16:00-16:20

  Calitatea vieții pacienților vâstnici fragili din Republica Moldova.

  Dr. GABRIELA ȘORIC

  Dr. șt. med., cercetător științific coordonator, Laboratorul de gerontologie

  Disciplina de geriatrie și medicina muncii,

  USMF „Nicolae Testemițanu” USMF „Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova

  16:20-16:40

  Osteoporoza, abordări contemporane la populația vărstnică

  Dr. Conf. Univ ELENA DESEATNICOVA

  Dr. șt. med., conferențiar universitar

  Disciplina de reumatologie și nefrologie

  USMF „Nicolae Testemițanu” Cișinău, Republica Moldova

  16:40-16:50

  Simpozion sponsorizat Reprezentanța Pharmony din Republica Moldova.

  16:50-17:10

  Particularitățile clinico-hematologice ale leucemiei limfocitare cronice la pacienții în etate.

  Dr. Conf. univ. VASILE MUSTEAȚĂ

  Disciplina de hematologie, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova.

  17:10-17:30

  Degenerescența maculară la vârstnici.

  Dr. SERGIU ANDRONIC

  Dr. șt. med., asist. univ. Catedra de oftalmologie și optometrie

  USMF „Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova.

  17:30-17:50

  Limfoamele non-Hodgkin indolente la pacienții vârstnici

  Dr. SANDA BURUIANĂ

  Dr. șt. med., Conf. univ.

  Disciplina de hematologie, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova.

  17:50-18:00

  Simpozion sponsorizat Reprezentanța Pharmony din Republica Moldova

  18:00-18:20

  Managementul durerii cronice la vârstnic: aspecte de diagnostic și de evaluare

  Dr. SVETLANA PLEȘCA

  Conferențiar universitar

  IMSP Institutul de Neurologie și neurochirurgie Diomid Gherman

  USMF „Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova

  18:20-18:40

  Particularități ale imagisticii prin rezonanța magnetică cardiace la pacienții vârstnici.

  DR. SEBASTIAN MILITARU

  PROF. DR. IOANA GEONEA

  UMF Craiova, România.

 • MODERATORI

  Conf. univ. Dr. Anatolie Negară

  Prof. Dr Adriana Sarah Nica

  Conf. univ. Dr. Irina Coșciug

  8:30-9:00

  ÎNREGISTRAREA

  9:00-9:20

  Evaluarea particularităților clinico-paraclinice a sindromului de fragilitate la vârstnici

  Dr. ANA POPESCU

  Cercetător științific, Laboratorul de gerontologie

  USMF „Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova.

  9:20-9:40

  Particularitățile pneumoniei comunitare la pacienții vârstnici cu obezitate.

  Dr. DIANA FETCO-MEREUȚĂ

  Departemantul Medicină Internă, Disciplina de sinteze clinice,

  USMF „Nicolae Testemițanu” Chișinău Republica Moldova.

  9:40-10:00

  Particularitățile clinice al infecției SARS-COV-2 la pacienții vârstnici.

  Dr. ANA POPA

  Cerccetător științific, laboratorul științific de gerontologie

  USMF „Nicolae testemițanu” Chișinău, Republica Moldova

  10:00-10:20

  Rolul farmacistului în revizuirea tratamentului medicamentos al vârstnicului cu medicamente potențial inadecvate.

  Dr. TATIANA ȘCHIOPU

  Asistent universitar

  Catedra de farmacie socială Vasile Procopișin USMF „Nicolae Testemițanu”

  10:20-10:40

  Particularități ale bolilor inflamatorii intestinale la pacienții vârstnici.

  PROF. DR. DAN IONUȚ GHEONEA

  DR. DAN NICOLAE FLORESCU

  PROF. UNIV. EM. DR. TUDOREL CIUREA

  Universitatea de Medicină și Farmacie. Craiova, România

  10:40-11:00

  Tulburări ale motilității digestive la vârstnici.

  PROF. DR. DUMITRAȘCU DAN-LUCIAN

  Clinica medicală nr. 2. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, România.

  11:00-11:20

  Endoscopia digestivă superioară și canceroprevenția gastrică la vârstnici.

  DR. VIOREL ISTRATE

  Asist. univ. Catedra de chirurgie

  USMF „Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova

  11:20-11:40

  Leziunile precancerooasegastrice.

  DR. ADRIANA BOTEZATU

  Asist. Univ. Disciplina de geriatrie și medicina muncii.

  USMF „Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova

  11:40-12:00

  Particularitățile colonoscopiei la vârstnici.

  DR. CRISTIAN TEFAS

  Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”

  Cluj Napoca, România.

  12:00-12:20

  Colangiopancreatografia endoscopică retrogradă la persoanele de peste 70 de ani

  DR. VOICU MERCEA

  Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”

  Cluj Napoca, România.

  12:20-12:40

  Epilepsia la vârstnici: cauze ale subdiagnosticului și hiperdiagnosticului crizelor epileptice și al epilepsiei.

  Dr. DIANA DRAGAN

  Cercetător științific

  Laboratorul de neurologie și genetică medicală

  USMF „Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova

  12:40-13:00

  Comorbidități și dizabilități în reabilitarea vârstnicilor cu accident vascular cerebral.

  Dr. SVETLANA PLEȘCA

  Conferențiar universitar

  IMSP Institutul de Neurologie și neurochirurgie Diomid Gherman

  USMF „Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova

  13:00-13:20

  Biomarkerii inflamației la pacienții vârstnici cu pneumonie comunitară și insuficiență cardiacă

  VIRGINIA CASCAVAL

  Doctorand

  Departamentul medicină Internă

  USMF „Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova

  13:20-13:40

  Diagnosticul contemporan al pacienților vârstnici cu BPOC

  ECATERINA LUCA

  Doctorand

  Departamentul Medicină Internă

  Disciplina de geriatrie și medicină a muncii

  USMF „Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova

  13:40-14:00

  Tratamentul complex al BPOC la pacienții vârstnici.

  CĂTĂLINA URSU

  Cercetător științific stagiar

  Laboratorul de gerontologie

  Disciplina de geriatrie și medicină a muncii

  USMF „Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova

  14:00-14:20

  Mecanisme neuroendocrine ale îmbătrânirii.

  Dr. VUDU LORINA

  Conferențiar universitar

  Catedra de endocrinologie

  USMF „Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova

  14:20-14:40

  Tratamentul diabetului zaharat tip 2 la vârstnici.

  VUDU STELA

  ȘEREMET ARISTIA

  Cercetător științific

  Laborator de endocrinologie

  USMF „Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova

  14:40-15:00

  Simpozion sponsorizat Reprezentanța Pharmony din Republica Moldova

  15:00-15:20

  Oзонотерапия в лечении больных пожилого возраста.

  Д.M.Н., Профессор КЛАВДИЯ КОНТОРЩИКОВА

  Зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики,

  Приволжский Исследовательский Медицинский Университет

  Нижний Новгород, Россия.

  15:20-15:40

  Ozonoterapia in hepatitele cronice virale c la pacienții vârstei a treia.

  Dr. hab. șt. med., prof. univ. NICOLAE BODRUG

  Disciplina de geriatrie și medicină a muncii

  USMF „Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova

  15:40-16:00

  Ozono-terapia în medicina generala, tehnici și metode de administrare.

  Dr. COVALCIUC MARCEL

  LIAMED-SRL. Brașov, România.

  16:00-16:20

  Synergies between ozone and nutrition against inflammation and degeneration"

  DR VICENZO SIMONETTI

  SIOOT Italian Society of oxygen ozone Terapy.

  Totino, Italia.

  16:20-16:40

  Ozonoterapia protecție pentru vârsta a treia.

  DR. LIDIA RAJNOVEANU

  Vicepreședinte, Societatea Stiintifica Romana de Oxigen - Ozono - Terapie (S.S.R.O.O.T.)

  București, România.

  16:40-18:00

  WORKSHOP

  Program educațional pentru asistente medicale

  Moderator: ANATOLIE NEGARĂ